13 กุมภาพันธ์ 2017 ทุกข์ใจ ดีใจ

เจ้าทุกข์ใจตอนนี้ แต่เราจะพบเจ้าอีก เจ้าจะดีใจ

 ถอดความจาก ยอห์น 16:22

john16-22-23a-Daily2017_2_13