13 กุมภาพันธ์ 2019 หนึ่งจากสิบ

มีแต่ชาวต่างชาติคนเดียวกลับมาสรรเสริญพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 17:18

mobileluke17v15-19