13 ตุลาคม 2016 จริงทั้งสิ้น

แต่สิ่งที่ท่านยอห์นพูดถึงท่านเยซูนี้ เป็นจริง

ถอดความจาก ยอห์น 10:41

john10-40-42-Daily2016_10_13

พระเยซูทรงข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังที่ ๆ ยอห์นเคยให้บัพติสมาจุ่มน้ำ ทรงพักอยู่ที่นั่น

หลายคนมาหาพระองค์….

“ท่านยอห์นไม่ได้ทำหมายสำคัญเลย  แต่สิ่งที่ท่านยอห์นพูดถึงท่านเยซูนี้ ล้วนเป็นจริง “