13 ตุลาคม 2017 แน่วแน่ในความเชื่อ

แต่ท่านต้องตั้งอยู่ในความเชื่ออย่างแน่วแน่

ถอดความจาก โคโลสี 1:23

col-1-1-23-Daily-2017-10-13