13 ธันวาคม 2017 บอกล่วงหน้า

เราบอกไว้ก่อน เพื่อว่า เมื่อมันเกิดขึ้นจริง 

เจ้าจะได้เชื่อสิ่งที่เราบอกเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 14:29

john14-29-31-Daily2017_1_13