13 พฤศจิกายน 2015 เฆี่ยนก่อน

 หากท่านจะเฆี่ยนพลเมืองโรมก่อนที่จะไต่สวนนั้น

 ถูกกฎหมายหรือไม่?

 ถอดความจากกิจการ 22: 25Daily2015_11_-13act22-24-25