13 พฤศจิกายน 2017 พระเมตตา

พระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาต่อเอลีซาเบธเป็นอย่างมาก

ถอดความจาก ลูกา 1:58

Luke1 56-58