13 พฤศจิกายน 2018 ต้องกลับใจใหม่

 

ถ้าพวกเจ้าไม่กลับใจใหม่ ก็จะพินาศเหมือนกัน

ถอดความจาก ลูกา 13:5

 

Mobile-Luke-13-4-5re