13 พฤษภาคม 2017 ทูตสวรรค์ในถ้ำ

เขาเอาพระเป็นเจ้าไปแล้ว   

ถอดความจาก ยอห์น 20:13

john-20-11-13-Daily2017_5_12