13 มิถุนายน 2015 แม้เมื่อเห็นสิ่งเล็ก ๆ

ข้าแต่พระเจ้า  ฉันจะสรรเสริญพระองค์สุดใจ 
จะบอกเรื่องการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่ทรงกระทำ
ฉันจะชื่นชมยินดี เปรมปรีดิ์ในพระองค์ 
ข้าแต่พระเจ้าสูงสุด  ฉันจะร้องเพลงสรรเสริญพระนาม

ถอดความจาก สดุดี 9:1-2

Botanical-Educational-plate-Edible-fungi

ภาพจาก http://vintageprintable.swivelchairmedia.com