13 มิถุนายน 2017 คำพยานที่เป็นจริง

เรารู้ว่า คำพยานของเขาเป็นจริง 

ถอดความจาก ยอห์น 21:24
john-21-24-25-Daily2017_6_13