13 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

นี่คือกายของเราที่ให้แก่เจ้า

จงทำเช่นนี้เป็นการรำลึกถึงเรา

ถอดความจาก ลูกา 22:19

MobileLuke22-v19