13 สิงหาคม 2016 ใหม่ทุกเช้า

พระเมตตาของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง

มีมาใหม่ทุกเวลาเช้า 

ถอดความจากเพลงคร่ำครวญ 3:22-23

DAY4re1