14 สิงหาคม 2018 อย่าลืมแจ้ง

และแจ้งว่า อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้พวกเขาแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 10:9
MobileLuke10-8-9