13 เมษายน 2013 คนสุภาพได้มรดก

ความสุขเป็นของคนที่ใจอ่อนโยน

เพราะว่า เขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

ถอดความจาก มัทธิว 5:5

singtoภาพจาก http://www.cherylricker.com

คำสอนบนภูเขาของพระเยซู  มิใช่เป็นบทบัญญัติเป็นข้อ ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม

แต่หากคนใดได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ เขาจะมีชีวิตเช่นนี้

อย่างแรก เขาจะรู้สึกบกพร่องในตัวของเขา

เขาจะรู้สึกเศร้าใจกับชีวิตที่ไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการ

อย่างที่สาม ตามมาก็คือ

เขาจะสุภาพ อ่อนโยน ถ่อมตน ไม่ดึงดัน ไม่คิดว่า ตัวเองเก่งยอดกว่าใคร

เขาจะรู้จักตัวเองว่าอยู่ประมาณไหน

ความสุภาพอ่อนโยนเป็นสิ่งตรงข้ามกับ ความดื้อดึง ความเย่อหยิ่ง เจ้าคิดเจ้าแค้น  ความโหดร้าย

คนที่มีใจอ่อนโยน จึงมีความยินดีในทุกสถานการณ์ได้

เขาจึงไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ขี้อิจฉา  แต่เป็นจิตใจที่มีสันติสุข

และนี่เป็นความหมายหนึ่งของการรับแผ่นดินเป็นมรดก