13 เมษายน 2015 ให้เหมือนกันเลย

พระองค์ทรงยื่นของประทานให้กับคนต่างชาติเหมือนอย่างที่ทรงให้พวกเรา

ถอดความจาก กิจการ 11:17

Daily2015_4_13-1