13 เมษายน 2018 ทำตามต้องการ

จงปฏิบัติต่อผู้อื่น  อย่างที่เจ้าต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 6:31

Luke6-30-31