13 กรกฎาคม 2017 เป็นที่พอพระทัย

เวลานี้ ขอให้ทำตัวสมกับที่ได้รับความรอดด้วยความกลัวตัวสั่น

ถอดความจากฟีลิปปี 2:12

php-2-12-13-Daily2017_7_13