14 กันยายน 2016 โคลนสูตรพิเศษ

 

ท่านที่ชื่อเยซู  เอาโคลนที่ท่านทำ มาเจิมตาข้า

ถอดความจากยอห์น 9:11

john-9-9-12-Daily2016_9_14

.คนหนึ่งว่า “ก็เขานั่นแหละ”     อีกคนว่า “ไม่นะ ข้าว่าเป็นอีกคน”

แต่คนตาบอดเดิมว่า “ข้าไง..คือคนที่ตาบอด ”   “อ้าว แล้วเจ้ามองเห็นได้อย่างไรกัน?”

คนตาบอดเดิม “ท่านที่ชื่อเยซู เอาโคลนที่ท่านทำมาเจิมที่ตาข้า

บอกให้ข้าไปล้างที่สระสิโลอัม พอข้าทำตามท่าน ข้าก็มองเห็น”

“ท่านเยซูอยู่ที่ไหน? คนหนึ่งถาม     “ข้าไม่รู้”