14 ตุลาคม 2017สิ่งที่สำคัญก่อนอื่นใด

ครั้งที่คนอิสราเอลได้กลับมาจากบาบิโลน พวกเขามัวสาละวนกับเรื่องของตัวเอง พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า

จงขึ้นไปที่เนินเขา และนำไม้มาสร้างพระนิเวศ

เราจะพอใจในพระนิเวศนั้น และเราจะได้รับเกียรติ

ถอดความจาก ฮักกัย 1:8
IMG-0335 copy