14 ธันวาคม 2018 แขกชุดใหม่

จงไปตามถนน ตามตรอกซอกเล็กน้อยในเมือง

แล้วพาคนยากจน คนพิการ คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในงาน

ถอดความจาก ลูกา 14:21

mobile-Luke-14-21re