14 พฤษภาคม 2016 คำดีที่ชูใจ

น้ำมัน และน้ำหอม ทำให้ชื่นใจ

และคำเตือนที่อ่อนโยนของเพื่อนก็ชูใจ

ถอดความจาก สุภาษิต 27:9

pro-27-9 (1)