14 มกราคม 2018 สว่างที่ส่องมา

แม้ในความมืด  ความสว่างจะส่องเข้ามา

สำหรับคนเที่ยงธรรม 

ถอดความจากสดุดี 112:4IMG_6853