14 มีนาคม 2015 ทบทวนตัวเอง

ทุกคนต้องทบทวนการกระทำของตนเอง 
เพื่อว่าจะได้มีอะไรในตัวที่จะภูมิใจได้ 
โดยไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

ถอดความจาก กาลาเทีย 6:4

 

Screen Shot 2015-03-14 at 11.47.10 AM