14 มีนาคม 2016 เสียงในถิ่นกันดาร

ข้าก็คือเสียงที่ร้องในถิ่นกันดารว่า จงทำทางของพระเจ้าให้ตรงไป

ถอดความจาก ยอห์น 1:23

john-1-23-25-Daily2016_3_14 (1)