14 เมษายน 2013 คนหิวได้อิ่ม

ความสุขเป็นของคนที่หิวกระหายความชอบธรรม

เพราะว่า พระเจ้าจะทรงให้เขาอิ่มเต็มที่

ถอดความจาก มัทธิว 5:6

REUTERS/Parth Sanyal ภาพจาก http://odomspeak.wordpress.com/
REUTERS/Parth Sanyal ภาพจาก http://odomspeak.wordpress.com/

เมื่อคนที่อยู่ในพระเจ้าได้สัมผัสชีวิตอ่อนโยน ที่ทำให้เขายินดีเสมอนั้น

สิ่งต่อไปที่จะพบคือ เขาหิว   หิวหาพระเจ้า อยากพบพระองค์

การหิวความชอบธรรม เป็นเหมือนหิวความรอดพ้น

หิวความจริง ความถูกต้องของพระเจ้า

อยากอ่านพระคำของพระองค์  และพระคำของพระองค์เป็นเหมือนอาหารที่ทำให้อิ่ม

ยิ่งหิว ยิ่งหา ยิ่งดื่มด่ำกับพระวจนะของพระเจ้า

เขาก็จะอิ่มบริบูรณ์