สรุปย่อ 1 เธสะโลนิกา

26 พฤษภาคม 2020

ขอให้ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่าน ไร้ที่ติ
เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จกลับมา
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:23

1-ThessaloniansTHAI-Bibleproject

… เป็นบทสรุปย่อ 1 เธสะโลนิกา

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีไปพร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=No7Nq6IX23c

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้   ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์  โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ  ในชั้นเรียนรวีฯ   หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า
[email protected]