15 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าปีลาต

พวกเขาก็ลุกขึ้น พาพระเยซูไปหาปีลาต

ตั้งข้อหาเสร็จสรรพ

ถอดความจาก ลูกา 23:1

Luke23-mobile-v1-2re