15 กันยายน 2016 ขัดกฎ

คนบาปจะทำอัศจรรย์อย่างนี้ได้อย่างไร?

ถอดความจากยอห์น 9:16

john-9-13-16-Daily2016_9_15

1.     “ไป นายต้องไปหาฟาริสี เพราะท่านเยซูทำให้ดวงตานายหายดีในวันสะบาโต”

2.     ฟาริสีถาม… “เจ้าตาดีขึ้นมาได้อย่างไร?
“ท่านเยซูเอาโคลนทาตาข้า ข้าไปล้าง ก็เห็นเลย”

3.     คราวนี้ ฟาริสีแบ่งเป็นสองฝ่าย “เยซูผู้นี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะไม่รักษาสะบาโต”

“แต่… คนบาปจะทำอัศจรรย์อย่างนี้ได้อย่างไร?