15 กันยายน 2017 จดหมายถึงโคโลสี

จากเปาโล และทิโมธีน้องชาย พี่น้องชาวโคโลสี ผู้ภักดีต่อพระคริสต์

ถอดความจาก โคโลสี 1:1-2

col-1-1-2-Daily2017_9_15 (1)