15 ธันวาคม 2018 ย้อนระลึกถึงวันคริสตสมภพ

อิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา

ถอดความจาก มัทธิว 1:22-23

mobile-xmasmt1-22-23