15 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

 เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงยิ่งใหญ่

ถอดความจาก อิสยาห์ 12:6

holyre-is-12-5-6

 

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงทำราชกิจดีเลิศจงให้รู้เรื่องนี้ทั่วกันทั้งแผ่นดินโลก ผู้อาศัยในเมืองศิโยนเอ๋ย จงร้องและตะโกนออกมา เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงยิ่งใหญ่ ถอดความจาก อิสยาห์ 12:5-6

คนของพระเจ้าถูกเรียกให้สรรเสริญพระเจ้า เพราะราชกิจอันดีเลิศของพระองค์ มีพระองค์ เท่านั้นที่สมควรแก่การสรรเสริญ เมื่อพระเจ้า ยิ่งใหญ่ เราไม่นิ่งเงียบ แต่เราจะร้องตะโกนให้ คนได้รู้ว่า พระองค์ผู้บริสุทธิ์นั้น ทรงยิ่งใหญ่นัก ผู้อาศัยในเมืองศิโยน มีความหมายถึงคนที่เชื่อ วางใจในพระเจ้าทุกคน นั่นคือเราด้วย