15 พฤศจิกายน 2016 ราชาที่ทรงลา

ขอให้พระผู้มาในพระนามของพระเจ้า คือ

 ราชาแห่งอิสราเอลจงทรงพระเจริญ….  

 ถอดความจากยอห์น 12:13

john12-12-Daily2016_11_15