15 พฤษภาคม 2018 ชื่อเสียงเลื่องลือ

เหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงของพระเยซูเลื่องลือไป

ถอดความจาก ลูกา 7:17

Luke7-16-17