15 มกราคม 2018 คำแนะนำคนทำงาน

อย่าข่มขู่ประชาชน อย่าใส่ความ พอใจกับค่าจ้างที่ได้รับ

ถอดความจาก ลูกา 3:14

luke3 14M