15 มิถุนายน 2015 หาคนทำงาน

เปาโลกับบารนาบัสได้มอบพวกเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาเชื่อ

ถอดความจาก กิจการ 14:26

Daily2015_6_15 (1)