15 มิถุนายน 2017 ดีใจเสมอ

คิดถึงพวกท่านครั้งใด ข้าต้องขอบคุณพระเจ้า

อธิษฐานเผื่อท่านเมื่อไร  ข้าก็ดีใจเมื่อนั้น

ถอดความจากฟีลิปปี 1:3phi-1-3-5-Daily2017_6_15 (1)