15 มิถุนายน 2018 แสงจากฟ้า

เราเป็นผู้กำหนดความสว่างและสร้างความมืด

ถอดความจากอิสยาห์ 45:7