15 มีนาคม 2015 ฉันวางใจพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ตาของฉันเพ่งตรงที่พระองค์
ฉันขอลี้ภัยในพระองค์   ขออย่าให้ฉันขาดใจ

ถอดความจาก สดุดี 141:8

 

 

My name is written on Your hands
You’ve called me Your own
You’ve called me Your own

Now I am Yours, no earthly power
Could tear us apart
Tear us apart

I’m counting on Your name
I’m counting on Your name
Counting on Your name to save me

I’m trusting You’re the way
I’m trusting You’re the way
Trusting You’re the way, my Savior

My life is built on nothing less
Than Your faithfulness
Your faithfulness

Counting on Christ and Christ alone
I’m hoping in You
Hoping in You

I’m counting on Your name
I’m counting on Your name
Counting on Your name to save me

I’m trusting You’re the way
I’m trusting You’re the way
Trusting You’re the way, my Savior

I’m counting on Your name
I’m counting on Your name
Counting on Your name to save me

I’m trusting You’re the way
I’m trusting You’re the way
Trusting You’re the way, my Savior

I believe, I believe, I believe You are the way
I believe, I believe, I believe You are the way
I believe, I believe, I believe You are the way

I’m counting on Your name
I’m counting on Your name
Counting on Your name to save me

I’m trusting You’re the way
I’m trusting You’re the way
Trusting You’re the way, my Savior

I believe, I believe, I believe
(Counting on Your name)
You’re the way, You’re the truth, You’re the life

I believe, I believe, I believe
(Counting on Your name)
Counting on Your name to save me

I believe, I believe, I believe You are the way
I believe, I believe, I believe
I’m counting on Your name