15 มีนาคม 2019 รางวัลของการติดตามพระเยซู

เปโตรก็อยู่ตรงนั้น เขาทูลว่า

“ดูสิ พวกเราได้ทิ้งครอบครัวมาติดตามพระองค์”

ถอดความจากลูกา 18:28LukeMobile18v28-30re