15 สิงหาคม 2019 ในถ้ำเก็บพระศพ

พวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากกาลิลี

ตามไปดูและเห็นถ้ำเก็บพระศพนั้น

ถอดความจาก ลูกา 23:55

Luke23-mobile-v55-56rep