15 เมษายน 2013

แต่คนที่รอคอยพระเจ้าจะรับกำลังใหม่

พวกเขาจะก้าวขึ้นมาพร้อมกับปีกดั่งอินทรี

พวกเขาจะวิ่ง และไม่อ่อนแรง

พวกเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรง

อิสยาห์ 40:31