15 เมษายน 2015 ย้อนประวัติชาติยิว

พระเจ้าทรงตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา 

ถอดความจากกิจการ 13:22

 Daily2015_5_15-2