16 กรกฎาคม 2016 พระสิริตระการ

ให้สรรพสิ่งสรรเสริญพระนามพระเจ้า ซึ่งเป็นนามเดียวที่เราควรยกย่อง

พระสิริตระการของพระองค์ อยู่เหนือแผ่นดินและฟ้า ….

ถอดความจากสดุดี 148:13

DSC_0206re