16 กันยายน 2016 ฟาริสีที่งุ่นง่าน

ท่านต้องเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า

ถอดความจากยอห์น 9:17

john-9-17-19-Daily2016_9_16 (1)

“เจ้าว่าอย่างไร ในเมื่อเขาทำให้เจ้ามองเห็น”

   “ท่านต้องเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า”  เขาตอบ

 ”ข้าไม่เชื่อว่าคนนี้เคยตาบอด ไป ไปตามพ่อแม่เขามา”

 ”ชายคนนี้เป็นลูกชายที่เจ้าว่าเกิดมาตาบอดใช่ไหม? .. ทำไมเขาจึงมองเห็นได้ล่ะ?