16 กุมภาพันธ์ 2017 เจ้ารักเรา…

 พระบิดาเอง ทรงรักเจ้า 

เป็นเพราะเจ้ารักเราและเชื่อว่า เรามาจากพระเจ้า 

ถอดความจากยอห์น 16:27john16-27-28-Daily2017_2_16 (1)