16 กุมภาพันธ์ 2018 ออกไปทันที!

ท่านผู้นี้สั่งวิญญาณชั่วด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดช!

ถอดความจากลูกา 4:36

luke4-35-37