16 กุมภาพันธ์ 2018 แต่ละคน..มีความหมาย

“ท่านคือพระคริสต์ พระบุตรพระเจ้า!”

ถอดความจาก ลูกา 4:41

Luke4-40-41