16 พฤศจิกายน 2017 เด็กที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วย

 

เพราะว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา

ถอดความจาก ลูกา 1:66

luke1 65-66