16 พฤษภาคม 2013 ข้าราชการนักเขียน

 คนที่รอดจากการเป็นเชลยและกลับไปยังเยรูซาเล็มนั้น
พบความลำบากและต้องอับอายมาก
กำแพงนครเยรูซาเล็มปรักหักพัง
ประตูเมืองก็ถูกเผา…

ถอดความจากเนหะมีย์ 1:3

 

Daily2013_5_16-2

เนหะมีห์ รับราชการ เป็นผู้เชิญจอกเสวยของพระราชาอารทาเซอร์ซีส
เป็นชาวยิวที่ตกเป็นเชลยของบาบิโลน…

ก่อนหน้านี้ เศรุบบาเบลพาเชลยจากบาบิโลนกลับมาเมื่อปี  538 ก่อนคริสตศักราช

ท่านเอสรา ก็ได้นำพวกที่สองกลับมาสร้างพระวิหารในปี   458 ก่อนคริสตศักราช

แต่ข่าวที่เนหะมีห์ ข้าราชการคนสนิทของพระราชาได้รับคือ

คนที่ไปอยู่นั้นลำบากมาก กำแพงเมืองประตูเมืองเสียหาย

พวกเขาตกอยู่ในอันตรายจริง ๆ  ….

เมื่อข่าวร้ายขนาดนี้ เนหะมีห์ไม่ได้อยู่เฉย  ท่านกลับที่พัก อธิษฐาน อดอาหาร ร้องไห้ต่อพระเจ้า

ไม่ได้อธิษฐานแค่ชั่วโมงเดียว  วันเดียว แต่.. เขาร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวัน

Daily2013_5_16-1ลังจากนั้น ก็ไปทำงานตามปกติ   แต่หน้าตาของเนหะมีห์ดูเศร้าหมอง

ไม่เบิกบาน สุขุมเหมือนที่พระราชาเคยเห็น

จึงทรงถามสารทุกข์สุกดิบของเนหะมีห์

พระองค์ทรงหนักพระทัยมาก  เมื่อได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้น

“เจ้าต้องการจะทำอะไร เนหะมีห์  บอกข้ามาเถิด…”

นี่เป็นคำตรัสที่เปิดโอกาสให้เนหะมีห์ทูลขอกลับไปยังบ้านเมืองเพื่อสร้างกำแพง

และพระราชาก็ทรงอนุญาตเปิดโอกาส  เปิดทาง ให้ความสะดวกทุกอย่าง

เหตุใดพระราชาจึงเมตตาเชลยของพระองค์ขนาดนี้?

มหัศจรรย์  !